Drobečková navigace

Úvod > > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Křelov - Břuchotín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Křelov - Břuchotín
Marie Majerové 45/25
783 36 Křelov - Břuchotín

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Výdejna

Organizační schéma

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín, příspěvková organizace
  Lipové nám. 29/18,
  783 36 Křelov - Břuchotín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín, příspěvková organizace
  Lipové nám. 29/18,
  783 36 Křelov - Břuchotín

 • 4.3 Úřední hodiny

  Na základě předchozí domluvy (e-mail) je možná osobní schůzka podle potřeby.
 • 4.4 Telefonní čísla

  Upřednostňujeme kontakt prostřednictvím e-mailu. Během výuky a dohledu nad žáky telefony nebereme.

  pevná linka ZŠ: +420 585 381 290

  mobilní spojení ZŠ: 792 759 095

  pevná linka MŠ: +420 585 381 292

  mobilní spojení MŠ: 792 763 636

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsmskrelov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín, příspěvková organizace
  Lipové nám. 29/18,
  783 36 Křelov - Břuchotín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zs@zsmskrelov.cz

  ms@zsmskrelov.cz
 • 4.8 Datová schránka

  7va9ttj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1809700399/0800

6. IČO

70996318

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs@zsmskrelov.czms@zsmskrelov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7va9ttj

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín, příspěvková organizace, Lipové nám. 29/18, 783 36 Křelov - Břuchotín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Jana Foksová

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.