Drobečková navigace

Úvod > > Pro rodiče > Malotřídní ZŠ

Malotřídní ZŠ


 

Naše škola je malotřídní, a to často vyvolává otázku, jaké jsou tedy výhody a nevýhody takové školy.

U nás se snažíme, aby první ročník měl výuku zcela samostatně, takže pro naše žáky v prvním ročníku to znamená téměř individuální přístup vyučujících. Třídu navštěvuje menší počet žáků, než na klasické škole, takže je možné se každému věnovat podle jeho potřeb. Nástup do první třídy je zlomovým okamžikem nejen proto, že vytvoří žákovi první a zásadní dojmy ze školy a výuky, ale také proto, že se zde budují nejdůležitější základy výuky – základy čtení, psaní, počítání. O to více se zde uplatní práce s menším kolektivem. A tak si troufáme říci, že v této fázi dokážeme nabídnout to nejlepší.

Od druhé třídy je pak potřeba přizpůsobit se jiné formě výuky. Druhý ročník máme spojený se třetím, čtvrtý ročník s pátým, a spojená výuka probíhá ve většině předmětech. To znamená, že když žáci mají například spojený český jazyk, tak se část vyučovací hodiny paní učitelka věnuje jednomu ročníku a druhý ročník má samostatnou práci, v další části hodiny se práce vymění. Tato výuka může být náročná pro děti, které mají problém se soustředěním nebo nejsou schopny samostatné práce. Většině dětí ale tento styl výuky může velmi prospívat. Děti se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci.

Nižší počet žáků v ročníku také umožňuje okamžité získávání zpětné vazby od učitele a informaci o zvládnutí učiva. Vztahy ve škole jsou téměř rodinné a jak víme, v rodině se dítě učí nejlépe.

Žáci v malotřídní škole získávají a zpracovávají velké množství informací nejen od učitele, ale také při spojení ročníků od starších spolužáků (nové učivo vyššího ročníku) nebo od mladších spolužáků (opakují si učivo předešlých let). Často pak dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi ukázalo jako velmi efektivní. Způsob výuky malotřídní školy je tedy významně spojen s budováním samostatnosti žáků a efektivnosti zpracování informací. Je prokázáno, že děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky. Tyto zkušenosti nemohou být dětem předkládány formou přednášek. Nejlépe je totiž pochopí formou nápodoby, nebo když se do těchto situací samy dostanou.

Další předností naší školy je neustálá inovace – nejen škola prochází modernizací, ale také vyučující se pravidelně vzdělávají a aplikují inovativní přístupy do výuky. Dále dbáme na časté zpestřování výuky, ať už zapojením projektového vyučování, nebo realizováním výletů, exkurzí, vycházek, besed a dalších zajímavých aktivit.

 

Časový rámec výuky a přestávek

  1. hodina: 7:45 - 8:30
  2. hodina: 8:40 - 9:25
  3. hodina: 9:45 - 10:30
  4. hodina: 10:40 - 11:25
  5. hodina: 11:35 - 12:20