O Základní škole

Škola v Křelově je malotřídní, to znamená, že podle počtu dětí může být více ročníků spojených ve výuce. Snažíme se, aby výuka hlavních předmětů v první třídě probíhala samostatně. Spojujeme druhý a třetí ročník a čtvrtý a pátý.

Škola za poslední roky prošla rekonstrukcí a modernizací. Vedle školy se nachází také obecní hřiště, které je škole k dispozici v době vyučování a školní družiny. K výuce pohybových aktivit slouží žákům ZŠ Křelov zdejší Sokolovna a její okolí.

O Mateřské škole

MŠ je typ zařízení s celodenním provozem. Sestává se ze 3 tříd, jejichž celková kapacita byla stanovena na 55 dětí.

Součástí budovy je rozlehlá zahrada, kde mají děti prostor k volným hrám, ale i k dalším aktivitám ( např. pěstování zeleniny a ovoce).