Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace jídelna > Informace pro rodiče

Informace pro rodičeŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJNA při ZŠ Křelov-Břuchotín

Informace pro rodiče

Přihlášení k odebírání stravy 

 • Noví strávníci vyplní Přihlášku ke stravování a řádně vyplněnou přihlášku odevzdají ve ŠJ při FZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc.
 • Přihlášení může také na požádání zprostředkovat ZŠ a MŠ.
 • Rodiče dětí, které dosud navštěvovaly MŠ v Křelově, nahlásí ve ŠJ Tererova nástup dítěte do 1. třídy ZŠ Křelov.

Přihlašování a odhlašování stravy

si rodiče zajišťují sami vždy den předem do 10:00 hodin na webových stránkách strava.cz nebo telefonicky (ŠJ Tererova: 585 427 342).

 • První den nepřítomnosti žáka ve škole je možné si oběd vyzvednout do jídlonosičů (od 12:00 do 12:15 hodin).
  Pokrmy vydávané do jídlonosičů jsou vydávány na vlastní riziko strávníka, jídlonosiče musí být označeny jménem.
 • V případě školních akcí (výlety, exkurze) provádějí odhlášení obědů rodiče žáka.
  Pokud si v případě školní akce oběd neodhlásí, je možnost nechat si oběd dát do jídlonosiče a vyzvednout do 12:15 hodin.

Platba stravného:

 • Složenkou (poštovní poukázkou)
  - žáci obdrží poukázky ve škole, platí se předem (v září platíte za říjen).
 • Ze sporožirového účtu
  - je nutné v ČS povolit inkasování stravného ze ŠJ a donést písemné potvrzení.
 • Převodem
  - platba z jiného peněžního ústavu - je nutné oznámit peněžní ústav a číslo účtu.

Ve všech případech je datum splatnosti do 20. dne v měsíci. Při nedodržení splatnosti, bude strávník vyřazen ze stravování.

Platby provádějte na bankovní účet stravného č. 20036-1807716389/0800

a vždy uvádějte přidělený variabilní symbol pro správnou identifikaci Vaší platby.

Podrobnější informace jsou součástí Vnitřního řádu školní jídelny.

 

Strava pro děti MŠ Křelov

Svačinky dětem chystá pracovnice školní jídelny do tříd, kde pí. učitelky tyto svačinky dětem roznesou. Obědy chystá školnice v jídelně za pomoci pracovnice ze školní jídelny. Časový rozestup jednotlivých jídel mezi ranní svačinou a obědem jsou 3 hodiny. Mezi obědem a odpolední svačinou jsou 2 hodiny a 45 minut.

Pitný režim je dodržován během celého dne. Kromě čaje, mléka, kakaa ze ŠJ mají děti ve třídách nádoby s pitnou vodou, kterou si děti samy nalévají, když mají žízeň. Vodu mají k dispozici i při pobytu na školní zahradě.

Cizí strávnici jídelnu v MŠ nenavštěvují.

 

Časové schéma přípravy stravy:

 • ranní svačiny se dětem MŠ podávají od 9:00 do 9.15 hod.
 • oběd se podává od 11.30 do 12.15 hod.
 • odpolední svačinka se podává od 14.00 do 14:30 hod.