Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ > Vyhodnocení dotazníků

Vyhodnocení dotazníkůVážení rodiče,

děkujeme všem, kdo se zapojili do dotazníku spokojenosti se školou. Předkládáme vám zpětnou vazbu na vaše dotazy a stručné vyhodnocení dotazníku, včetně prozrazení dalších plánů rozvoje.

Nechceme nechat bez povšimnutí také některé vaše podněty, a proto je zde uvádíme a odpovídáme na ně:

 

Otázka trojtřídky a spojených ročníků.

Udělat z naší školy „pětitřídní“ není v našich možnostech. Školy dostávají finanční dotaci podle počtu žáků, a tak je tedy běžné, že na vesnicích jsou třídy spojené, protože počet žáků je nízký (a tedy chybí finanční prostředky na dostatek učitelů). Na provoz čtyř tříd bychom dosáhli při počtu 60 žáků. Náš průměr je 45.

Vždy se snažíme, aby první ročník byl samostatný, a spojujeme ročníky až od druhého. Pokud nám do první třídy bude nastupovat alespoň deset žáků, bude první třída i nadále samostatná.

Těžké aktovky

Mrzí nás, že pro některé děti jsou jejich aktovky příliš těžké. Zvažte, zda v nich děti nosí opravdu nutné věci. Setkáváme se s tím, že některé děti mají v aktovce učebnice i na předměty, které daný den nemají. Také hračky a osobní věci. Dále někteří žáci nevyužívají možnosti nechat si některé učebnice ve škole (například čítanka, která je těžká a žáci ji domů nosit nemusí), to stejné platí pro pomůcky, které mohou zůstávat ve škole. Pokud přesto vnímáte, že na vaše dítě je aktovka příliš těžká, spojte se se svou třídní učitelkou, která s vámi situaci probere individuálně.

Domácí úkoly a domácí příprava

Zadané domácí úkoly patří k povinnostem školní docházky naší školy. Obecným trendem je od úkolů upouštět zejména z důvodu nevyrovnaného sociálně ekonomického prostředí dětí. Avšak považujeme za důležité, aby se od úkolů a domácí přípravy neupustilo zcela, protože by se tím prohloubily rozdíly mezi šikovnými dětmi a dětmi, které mají například problém s koncentrací ve škole nebo jsou jednoduše v učivu slabší.

Škola v přírodě

Na naší škole momentálně neprobíhají pravidelné školy v přírodě. Dáváme přednost průběžným akcím a zpestřením. Minimálně každý měsíc mají žáci třídní nebo celoškolní akci či projekt. Množstvím akcí naše škola velmi převyšuje průměrné školy. Na začátku a konci školního roku to jsou třídní i celoškolní větší výlety a v průběhu roku další akce. I díky průběžným akcím a preventivním programům se snažíme podporovat přátelské kolektivy tříd.

Spádová škola

Spádovou školu řeší zřizovatel s odborem školství na Magistrátu města Olomouce. O výsledku vás budeme informovat.

Informační e-maily z webu

Podnět byl ohledně toho, že informační e-maily chodí dohromady za ZŠ, MŠ a ŠD ze stejného e-mailu. Jde o jednotný e-mail webových stránek školy, který je společný pro ZŠ i MŠ. Na webu školy jste si zaklikli, o který druh informací máte zájem. Pokud jste si zaškrtli všechny – pak vám chodí i zprávy ze školky.

Objednání obědů v době nemoci dítěte

Co se týče obědů, komunikace je možná pouze s jídelnou (kontakt na webu školy).

 

Stručné zhodnocení dotazníků

Moc děkujeme za krásnou zpětnou vazbu. Pozitiva převyšovala negativa jak u vás (zákonných zástupců), tak také u žáků, absolventů a pedagogů.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku by si nejvíce přáli, abychom měli i druhý stupeň a oni mohli pokračovat ve výuce na naší škole. Po odchodu na druhý stupeň jim budou chybět hodné paní učitelky, spolužáci a výlety.

Absolventi vzpomínají na naši školu jako na školu, kde byly dobré učitelky, zábavná výuka, rodinné vztahy a spousta akcí.

Zákonní zástupci do pozitiv uvedli:

 • lokalita školy
 • pěkné prostředí
 • rodinná atmosféra, menší kolektiv, bezpečí
 • přátelství mezi dětmi až do vyššího věku
 • dostatek akcí a snaha vyučujících dělat výuku zajímavější
 • realizování preventivních programů
 • plavání v 1. - 3. ročníku
 • přístup vyučujících k žákům
 • kvalita vzdělávání
 • dostatečná informovanost (více prostředků), možnost zpětné vazby
 • menší počet žáků ve třídě, který umožňuje individuálnější přístup k žákům
 • velmi dobrý tým
 • spojené třídy, díky kterým se děti učí lépe spolupracovat a pracovat samostatně
 • provozní doba družiny a dostatečná nabídka kroužků
 • moderní vybavení
 • zapojení se do obecních akcí (např. zpívání v kostele)

 

Jsme rádi, že oceňujete naše úsilí zvyšovat kvalitu školy. Chceme v tomto záměru i nadále pokračovat. Pro další období plánujeme navíc:

 • Barevnější chodby
 • Koutek na „vyblbnutí“ pro žáky starších ročníků
 • Systematická práce s třídním kolektivem
 • Větší zapojení digitálních technologií do výuky
 • Spolupráce s další školou (recitační soutěž)