Děti byly zábavnou formou seznámeny se zásadami první pomoci. Prakticky si vyzkoušely obvazování zraněného, masáž srdce, odstranění cizího předmětu z dýchacích cest a umělé dýchání.