28. 3. proběhl ve škole projektový den "Noc s Andersenem". V dopoledním bloku si děti přinesly své oblíbené knihy, aby je představily ostatním, aktivně vyhledávaly informace v encyklopediích, prodávali knihy ve svých malých knihkupectvích, skládaly a vybarvovaly pohádkové skládanky, vyráběly obaly knih, pročítaly starou školní kroniku a počítaly s Večerníčkem. 

Odpoledne se  neslo v soutěžním duchu. Soutěžní týmy hádaly název díla podle ukázky,  poznávaly ilustrace z dětských knih, prokazovaly čtenářskou zdatnost a znalost přísloví. Po vyhlášení vítězů a rozdání odměn, následovalo vydatné občerstvení (děkujeme maminkám, které napekly dobroty pro celou školu) a děti se s dalšími pytlíky laskomin usadily k večernímu sledování pohádkových filmů.